Truy cập nội dung luôn

Văn bản về đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông Văn bản về đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tư 40/2012/TT- BGDĐT Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh....
Công văn 2642-BGDĐT v/v trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58...
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông...
Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011 về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 62756