Truy cập nội dung luôn

Văn bản về đề án NN Văn bản về đề án NN

QĐ kiện toàn Ban CĐ ĐANNQG 2020 tỉnh giai đoạn 2016-2020...
Quyết định của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đề án ngoại ngữ 2020 tỉnh Bến Tre...
Thông tư 01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam....

Công văn số 792/ BGDĐT -NGCBQLGD ngày 25/2/2014 hướg dẫn yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông

...
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam...
Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí...
Thông tư số 97/2010/TT-BTC - 20/07/2012 (số lượt xem: 3098)
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...
Thông tư số 139/2010/TT-BTC - 20/07/2012 (số lượt xem: 5071)
Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...
Thông tư số 91/2005/TT-BTC - 20/07/2012 (số lượt xem: 2076)
Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí...
Thông tư 144 /2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG - 20/07/2012 (số lượt xem: 1594)
Thông tư 144 /2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài  bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276