Truy cập nội dung luôn

Văn bản về giáo dục khuyết tật hòa nhập Văn bản về giáo dục khuyết tật hòa nhập

Nghị định 28/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật...
Thông tư liên tịch 42/2014 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật...
Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276