Truy cập nội dung luôn

Văn bản về kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi Văn bản về kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi

Hướng dẫn v/v tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...
Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi ban hành kèm theo Thông tư 52/2012...
Thông tư 43/2012 Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...
Công văn 145/UBND-TCĐT ngày 13/1/2011 phê duyệt các định mức chi Hội thi...
CV bổ sung HD 26 - 22/11/2010 (số lượt xem: 2097)
Công văn bổ sung HD 26 về tổ chức HT GV dạy giỏi...
Hướng dẫn tổ chức Hội thi GV dạy giỏi...
Phiếu đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng - 07/01/2010 (số lượt xem: 17324)
Phiếu đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng...
Phiếu kiểm tra hồ sơ chuyên môn - 07/01/2010 (số lượt xem: 9785)
Phiếu kiểm tra hồ sơ chuyên môn...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276